بخش اول: تعریف مطالب و مقالات سایت

مطالب و مقالات سایت شامل محتوای تولیدی و اطلاعاتی می‌شوند که برای تبلیغ و توضیح محصولات یا خدمات شرکت ایجاد می‌شوند. این مطالب می‌توانند شامل متن، تصاویر، ویدیوها، نمودارها و سایر اجزا باشند.

بخش دوم: اهمیت شرایط و ضوابط استفاده

تعریف شرایط و ضوابط استفاده از مطالب سایت دچار به مجموعه و همکاران آن کمک می‌کند تا:

  1. مشخص شود که چگونه می‌توانند از مطالب سایت استفاده کنند.
  2. به تضمین حفظ حقوق مالکیت مطالب بپردازند.
  3. اطمینان حاصل کنند که از مطالب به صورت صحیح و اخلاقی استفاده می‌کنند.

بخش سوم: عناصر اصلی شرایط و ضوابط استفاده

شرایط و ضوابط استفاده از مطالب سایت دچار، عناصر اصلی زیر باید تعریف شوند:

  1. حقوق مالکیت: باید مشخص شود که مطالب و مقالات سایت به مالکیت سایت دچار تعلق دارند  با ذکر و قرار دادن لینک منبع در مطالب  و هیچ شخص دیگری حق مالکیت یا انتشار بدون موافقت ندارد.
  2. محدودیت‌های استفاده: باید تعیین شود که چگونه مطالب می‌توانند استفاده شوند، مثلاً آیا اجازه تغییر، انتشار مجدد یا فروش آن‌ها داده می‌شود یا خیر.
  3. تعهد به انطباق با قوانین: همکاران باید متعهد شوند که در همه فعالیت‌های مرتبط با مطالب سایت به قوانین مربوطه پایبند باشند.

بخش چهارم: تبیین شرایط و ضوابط به همکاران

مجموعه باید تضمین کند که همکاران آگاهی دقیقی از شرایط و ضوابط استفاده دارند و باید از آن‌ها خواسته شود که نسخه‌های اجرایی این شرایط را تایید کنند.